Fidelizare

Cardul de fidelitate ELIT MEDICAL

Cardul de fidelitate Elit Medical

Cardul de fidelitate Elit Medical este disponibil la sediul clinicii Elit Medical. Clientul poate beneficia de acest card în urma unei consultaţii la orice specialitate sau în urma efectuării de analize medicale în cadrul clinicii Elit Medical, în valoare de minim 100 lei.

Cardul de fidelitate Elit Medical oferă participanţilor un discount prin acumulare de puncte de fidelitate la plata serviciilor achiziţionate în cadrul clinicii Elit Medical, puncte pe care apoi le poate utiliza pentru a plăti ulterior alte servicii.

Se acumulează puncte în valoarea de 5% din suma plătită cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzacţie; fiecare punct acumulat reprezintă 1 leu.

Nu se acordă puncte pentru sumele care nu sunt plătite cu numerar sau cu card bancar, şi nu se pot acumula puncte pentru servicii care fac obiectul altor reduceri sau promoţii.

Regulament

SECTIUNEA 1: Organizatorul si informarea participantilor la program

Acest program de fidelitate este organizator si desfasurat de SC Elit Medical SRL, cu sediul in Ploiesti, str. Vasile Lupu nr.2, bloc 32 E si F – parter, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Prahova sub nr. J29/1267/2006, cod unic de inregistrare 18745548, reprezentata prin Filip Marilena Iuliana - administrator .
Clientii Elit Medical care beneficiaza de acest card sunt obligati sa respeste termenii si conditiile Regulamentului Oficial, potrivit celor mentionate mai jos – denumit in continuare „Regulament Oficial” . Regulamentul Oficial  sta la dispozitia oricarui participant la program, pentru consultare, la sediul clinicii Elit Medical sau pe www.elitmedical.ro.
Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa anuntul prealabil de prezentare a acestor modificari in mod public.

SECTIUNEA 2: Zona de desfasurare a programului

Programul este organizat si se desfasoara doar in cadrul clinicii Elit Medical.

SECTIUNEA 3: Durata programului

Programul de fidelitate a fost lansat la data de 06.12.2012 si are durata nedeterminata. Elit Medical are dreptul sa hotarasca, in orice moment, incetarea programului. Instiintarea referitoare la incetarea programului va fi afisata de Elit Medical cu cel putin 15 zile inainte de data incetarii programului. Programul se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

SECTIUNEA 4: Conditii de participare

Poate fi membru al programului de fidelitate Elit Medical orice persoana fizica ce are domiciliul stabil in Romania si a implinit 14 ani. La program se poate participa numai prin completarea si semnarea formularului de inscriere. Participantul este obligat sa completeze integral formularul de inscriere, cu datele reale si citet. Participantul este, de asemenea, obligat sa completeze toate campurile marcate ca obligatorii in formularul de inscriere. Aceste campuri sunt: nume, prenume, CNP, data nastere, sex, localitate, strada, numar, judet/sector, semnatura. Formularul de inscriere in program se completeaza si se preda la sediul clinicii Elit Medical. Formularul nesemnat sau continand date incomplete nu este valid, ceea ce atrage dupa sine imposibilitatea folosirii punctelor acumulate pe card.

SECTIUNEA 5: Cardul de fidelitate Elit Medical

Cardul Elit Medical este disponibil la sediul clinicii Elit Medical. Clientul poate beneficia de cardul Elit Medical in urma unei consultatii la orice specialitate sau in urma efectuarii de analize medicale in cadrul clinicii Elit Medical, in valoare de minim 100 lei. Cardul Elit Medical ofera participantilor un dicount prin acumulare de puncte de fidelitate la plata serviciilor achizitionate in cadrul clinicii Elit Medical, puncte pe care apoi le poate utiliza pentru a plati ulterior alte servicii. Se acumuleaza puncte in valoarea de 5% din suma platita cu numerar sau card bancar, la fiecare tranzactie; fiecare punct acumulat reprezinta 1 leu. Nu se acorda puncte pentru sumele care nu sunt platite cu numerar sau cu card bancar, si nu se pot acumula puncte pentru servicii care fac obiectul altor reduceri sau promotii.
Cardul trebuie folosit cel putin o data in decurs de 6 luni, iar punctele neutilizate mai vechi de 6 luni se vor anula automat de pe orice card de fidelitate Elit Medical.
Procentul numarului de puncte acumulate poate fi modificat de Organizator periodic si va fi comunicat in regulamentul actualizat pe site-ul www.elitmedical.ro sau la sediul clinicii.

SECTIUNEA 6: Folosirea cardului de fidelitate Elit Medical

Pentru acumularea de puncte, Participantul va trebui sa anunte ca este posesor de card de fidelitate Elit Medical si sa prezinte cardul.

SECTIUNEA 7: Cardurile deteriorate, pierdute sau furate

Daca un card Elit Medical s-a deteriorat, a fost furat sau pierdut, trebuie anuntat imediat la numarul de telefon 0244 595038. Odata cu instiintarea se va comunica numele, adresa si celelalte date de identificare ale posesorului de card. Participantul care isi pierde cardul sau ii este furat are dreptul la un nou card.

SECTIUNEA 8: Functionarea serviciului de relatii cu clientii

Posesorii de card pot obtine informatii referitoare la functionarea programului de fidelizare si folosirea cardului apeland numarul de telefon 0244 595038. In scopul protejarii datelor personale ale participantilor la programul de fidelitate, Organizatorul va solicita anumite informatii pentru a stabili identitatea clientului. Daca Organizatorul nu a stabilit in mod corespunzator identitatea Participantului el este indreptatit sa refuze furnizarea de informatii.

SECTIUNEA 9: Protectia datelor personale

Prin semnarea formularului de inscriere, participantul isi exprima consimtamantul expres pentru inscriere datelor cu caracter personal in baza de date a firmei SC Eli Medical SRL, precum si pentru prelucrarea acestora in scopuri statistice, pentru actiuni de marketing direct. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face de catre SC Elit Medical SRL in conformitate cu dispozitiile Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, notificarea prelucrarii acestor date fiind inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter personal sub nr. 26933 la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Elit Medical poate transmite tertilor in conditii de stricta confidentialitate in scopul prevazut in prezentul Regulament. Participantul are drept de acces la date, dreptul de interventie si dreptul de opozitie asupra datelor personale, aceste drepturi putand fi exercitate in conformitate cu  dispozitiile art. 13, 14, 15 din Legea 677/2001. Astfel, orice persoana isi poate exercita drepturile enumerate anterior prin transmiterea unei cereri catre SC Elit Medical SRL, la sediul din Ploiesti, str. Vasile Lupu nr. 2, bloc 32 E si F – parter, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, cerere in care se vor mentiona datele de identificare ale persoanei in cauza, inclusiv adresa de corespondenta, precum si datele asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Deasemenea, persoana ale carei date sunt prelucrate are dreptul sa solicite, fara nici o justificare, in mod gratuit, in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, datata si semnata, ca datele cu caracter personal sa nu fie prelucrate de SC Elit Medical SRL in scop de marketing direct. Elit Medical, in termen de 15 zile de la primirea solicitarii conform celor mentionate anterior, va comunica in scris informatiile solicitate si, daca este cazul, masurile luate.

SECTIUNEA 10: Regulamentul oficial

Regulamentul Oficial este disponibil pentru consultare in mod gratuit oricarui participant la sediul clinicii Elit Medical. Pentru informatii suplimentare, se poate apela numarul de telefon 0244 595038 sau accesa adresa de site www.elitmedical.ro Prin participarea la acest Program, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze termenelor si conditiilor prezentului Regulament Oficial.